Nhà máy VPIC

Hơn 20 năm phát triển, VPIC có 3 nhà máy lại được đặt tại Đồng Nai với diện tích từ hơn 15,000 m2 đến 205,000 m2, đảm bảo cho các khâu sản xuất chuyên nghiệp với máy móc hiện đại nhất.

Nhà máy 1

Diện tích: 15,340 m2
Thành lập: Tháng Mười Hai - 1994
Vị trí: Khu công nghiệp Hố Nai, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Nhân viên: 200 người

Nhà máy 1

Nhà máy 2

Diện tích: 48,250 m2
Thành lập: Tháng Chín - 2000
Vị trí: Khu công nghiệp Hố Nai, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Nhân viên: 1,150 người

Nhà máy 2

Nhà máy 3 

Diện tích 205,000 m2
Thành lập: Tháng Chín - 2014
Vị trí: Khu công nghiệp Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Nhân viên: 465 người

Nhà máy 3

 

>> XEM THÊM VỀ VPIC TẠI ĐÂY